Our Males

Actually we don't have males in our kennel.Stud dogs used for breeding:
JARO Kontra
CHIKO z Krzywego x Viernheimi XABA


ATOS Wolf-Max
PAKOS Mavic x LESLI Animar


CHAMP Rymbaś
NORTON z Weselskiej Zagrody x LANA Mis-Maz